Hei, jeg er Jørgen Arnor, og jeg lager ting for internett – nærmere spesifisert ap.no. Det betyr at jeg ikke lenger lager ting for så mange andre internetter.