Highlighter er et ènmannstudio for web- & grafisk design, produktutvikling og kommunikasjonsrådgiving.